Via twitter, facebook en andere media verspreidt Bureau Sculptaal regelmatig woordcreaties.
Op deze pagina kunt u deze terugvinden.


Bureau Sculptaal - Taatteelt voor o.a. NRC.next